भरजरी भाग : २५

शेवटी प्रशांतने थकून आपली जीभ बाहेर काढली. पण आता त्याची तीन बोटं अजूनही तेच काम करत होती. सायलीची योनी अजूनही पाझरत होती. त्याचे ओघळ तिच्या चीरेवरून खाली ढुंगणावरून बेडशीट पर्यंत पोचले होते. आता तो वर उठला व तिचा एक हात आपल्या धरून आपला लंड तिच्या हातात दिला. तिच्या हाताचा स्पर्श होताच पुन्हा त्याचा आकार वाढू लागला.

सायलीने आता आपले डोळे उघडले. तिच्या डोळ्यात त्याला कृतज्ञतेची, तृप्तीची भावना त्याला दिसत होती. तिने वर उठून त्याच्या ओठांचे चुंबन घेतले व त्याच्या कानाशी आपले तोंड नेत त्याला, “थॅन्क यु जिजू, आय लव्ह यु जिजूऽऽ!” असे म्हणाली.

आता त्याच्या ऋणाची परतफेड करण्याची तिची पाळी होती. तिने खाली वाकत त्याच्या सोन्याचे चुंबन घेतले व आपल्या जि‍भेने त्याच्यावर प्रेम वर्षाव करू लागली. ती त्याला टोपीपासून अगदी झाटांपर्यंत चाटत होती.

सायलीच्या या कृतीचे त्याला कौतुक वाटू लागले. आता तिने आपले ओठ उघडून त्याच्या सोन्याला आपल्या तोंडात रहायला जागा दिली. दोन चार वेळा तिने त्याचा लंड अर्ध्यापेक्षा जास्त आपल्या तोंडात भरून घेत आतबाहेर केला, त्यामुळे त्यानेही आता चांगले बाळसे धरले होते.

पण प्रशांतला त्याला घेऊन आता तिच्या कोऱ्या करकरीत गाडीत बसायची घाई झाली होती. त्याने आपला लंड तिच्या तोंडातून बाहेर काढला व तिला पुन्हा बेडवर आडवे केले. तिचा एक हात अजूनही त्याच्यावर हस्तकला करत होता. प्रशांतने आपला लंड तिच्या हातातून हलकेच काढून घेतला व मगाशी आणलेला कंडोम आपल्या लंडावर चढवला.

मागच्याच आठवड्यात सायलीची पाळी होऊन गेलेली त्याला माहीत होते. त्यामुळे तिला नुसते लावण्यात रिस्क होती. कंडोम चढवायच्या आधी व कंडोम चढवून झाल्यावर पुन्हा त्याने आपल्या लंडावर मगाशी आणलेले जेल व्यवस्थित लावून घेतले.

ते एक मल्टीपर्पज जेल होते. त्याने लंडाची ताठरता लवकर कमी होत नसे व ते लुब्रीकंटचेही काम करत असे. नंतर त्याने तिच्या योनिवर तसेच तिच्या योनित त्याने खोबरेल तेलाची धार ओतून तिच्या योनिलाही चांगले वंगण घातले. अश्या प्रकारे सर्व तयारी पूर्ण करून प्रशांत आपल्या लाडक्या सालीला सायलीला आज पहिल्यांदाच झवण्यासाठी तयार झाला होता.

आताचा पेपरपण मगाच सारखा १०० मार्कांचा होता पण याला पासिंग मात्र १०० मार्कांचे होते. त्यामुळे त्याची खरी परीक्षा आता होती. तो तिच्या पायात जाऊन बसला व तिचे पाय आपल्या दोन्ही पायांच्या बाजूला घेऊन फाकवले.

सायलीच्या चेहर्‍यावर उत्सुकते बरोबरच थोडी भीतीही दाटून आली होती. आज ही तिची पहिलीच वेळ होती. प्रशांतलाही ही गोष्ट माहीत होती व तिचे मनोधैर्य उंचावण्यासाठी तो सायलीला म्हणाला,

“हे बघ घाबरू नकोस, मी हळूहळू धक्के मारेन आणि त्यातूनही तुला जराही त्रास झाला किंवा दुखायला लागले तर लगेच मला सांग.”

असे म्हणून त्याने तिच्या ओठांवर ओठ टेकवले व “बेस्ट ऑफ लक!”, “आय लव्ह यु सायली!” असे म्हणून तिला आधार देत तिच्या योनिवर लंड टेकवला.

आपल्या लंडाला तिच्या चीरेवरून वरपासून खालपर्यंत एक दोन वेळा फिरवून त्याला रस्त्याची माहिती करून दिली. आपल्या दोन्ही हातानी तिच्या योनिच्या पाकळ्या फाकवल्या व आपला ताठलेला लंड तिच्या पाझरणाऱ्या योनिवर टेकवला.

त्याने तिच्या योनी पाकळ्या आपल्या हातांनी फाकवून धरल्या, तिच्या योनिमुखावर आपला लंड घासत एक हलकासा धक्का मारला, त्याबरोबर सायलीच्या तोंडातून “आईऽऽऽ गंऽऽ जिजू आंऊऽऽच!” अशी अस्फुट किंचाळी फुटली.

प्रशांतने घाबरून तिच्या डोळ्यात बघितले, तिनेपण नजरेनेच त्याला ‘काही नाही’ असे सांगितले. त्याने इतका वेळ केलेली मेहनत फळाला येणार असे त्याला वाटू लागले होतं कारण त्याने आता दुसरा धक्का मारताच त्याचा लंड अर्धा तिच्या योनित शिरला होता.

आता तो कंबर हलवून आपल्या लंडाला तिच्या पुच्चीच्या पाकळ्यांना धक्के देऊन फाकवू लागला. त्याने तिला तसाच घुसळत त्याने खाली वाकून तिचे चुंबन घेतले. तिचे स्तन दाबू लागला व त्यावरील निप्पल्स ओठांनी चोखू लागला.

काही क्षणानंतर त्याने तिच्या योनिवर आणखी एक जोरात धक्का दिला. त्या धक्क्या बरोबर सायली पुन्हा एकदा किंचाळली. आत्ताचा धक्का खूप जोराचा होता, त्यामुळे त्याचा अर्ध्यापेक्षा जास्त लंड तिच्या योनित शिरला होता. आता थोडाच किल्ला सर करायचा बाकी होता. पण अजूनही तो अगदी नाजुकपणाने तिच्या चूतवर धक्के मारत होता.

आता त्याने धक्का न मारता आपला लंड तिच्या योनिच्या बाजूच्या पाकळ्यांवर रगडला. हीच क्रिया त्याने दोन चार वेळा केली त्यामुळे तिची चूत आणखी थोडी ढिली पडली व ही संधी साधून त्याने पुन्हा एक धक्का मारला तसा जवळपास पूर्ण लंड आत शिरला. पण अजूनही तो पूर्ण मुळापर्यंत शिरला नव्हता.

प्रशांत आता वेगळीच चाल खेळला. त्याने आपला लंड अर्ध्याहून अधिक मागे ओढला व पुन्हा एक धक्का मारला. पण सायलीची चूत अजूनही इतकी टाईट होती की प्रशांतलाही त्याचा लंड आत घालताना त्रास होत होता.

आता तो हळूहळू करत छोटे छोटे धक्के मारत होता पण शेवटी त्याने आणखी जोर लावत एकच जोराचा धक्का मारला. त्याच्या या धक्क्याबरोबर त्याचा लंड पूर्ण आतमध्ये गेला. त्याच बरोबर त्यांच्या झाटांचेही मिलन झाले होते.

प्रशांतने सायलीकडे एक कटाक्ष टाकला तर सायली डोळे मिटून पडली होती व तिने आपल्या वरच्या ओठाने खालचा ओठ घट्ट दाबून ठेवला होता. कदाचित तिला धक्क्यांचा त्रास होत असावा पण आपला आवाज बाहेर आवाज येऊ नये म्हणून तिने असे केले असावे.

प्रशांतने पुन्हा एकदा तीच क्रिया करत आपला लंड पुन्हा अर्धा अधिक बाहेर काढून एक दोन धक्के मारून पुन्हा पूर्ण आत घातला व तो त्याच अवस्थेत आपली कंबर हलवून पुन्हा तिची योनी घुसळू लागला.

पूर्ण आत गेलेल्या त्याच्या लंडामुळे ताणली गेलेली सायलीची चूत त्याच्या या क्रियेमुळे आणखिन थोडी ढिली पडली व आता प्रशांतला धक्के मारणे सोपे जाऊ लागले. सायली आता पुन्हा एकदा गळायला लागली होती व त्यामुळेही पुन्हा तिच्या योनिला चांगले आईलींग झाले होते.

आता प्रशांतने आपला धक्क्यांचा वेग आणखी थोडा वाढवला पण अजूनही तो पूर्ण जोमाने धक्के मारत नव्हता. कदाचित त्याच्या जोरात धक्के मारल्यामुळे त्याला हवे ते सुख त्याला मिळाले असते पण त्याचा सायलीला त्रास होऊन त्याची भीती तिच्या मनात बसली असती तर तिला बाहेर काढणे कठीण गेले असते. आणि त्याने इतका वेळ केलेली सगळी मेहनत फुकट गेली असती.

प्रशांतला सायलीच्या मनात संभोगाची भीती न वाढवता संभोगाचे आकर्षण जागवायचे होते. त्यासाठी तिला हळूहळू फुलवत न्यायचे होते. तो हळूहळू धक्के मारून आपल्या प्लॅनची अंमल बजावणी करत होता.

सायलीलाही आता जरा बरे वाटत असावे कारण इतका वेळ निपचित पडून राहिलेली सायली आता आपली कंबर उचलून त्याला साथ देऊ लागली होती. सायलीपण हळूहळू लयीमध्ये येत होती व खालून धक्के मारू लागली होती. त्यामुळे प्रशांतच्या मनात वेगळी आयडीया आली.

आता त्याने आपला अर्ध्यापेक्षा जास्त लंड बाहेर धरून सायलीला खालून कंबर उचलून आत घ्यायला सांगितले. त्याने आपला लंड तसाच तिच्या पुच्चीत अर्ध्यावर धरून ठेवला होता. आता सायलीने आपली कंबर उचलून एक धक्का दिला तसा लंड आत थोडासा आतमध्ये गेला. पुन्हा तिने आपली कंबर उचलत आणखी धक्के मारू लागली. त्याने पुन्हा आपला लंड बाहेर ओढला आणि सायलीने पुन्हा खालून धक्का मारून त्याला आत घेतले.

आता सायलीलापण या खेळाची मजा येऊ लागली. काही वेळ हा खेळ खेळल्यावर प्रशांतने आपला धक्‍क्‍यांचा वेग वाढवला. आता सायलीची चूत त्याचा पूर्ण लंड आपल्यात सामावून घेऊ लागली होती. तिची चूत अजूनही बरीच टाईट होती पण आता प्रशांतला धक्के मारायला जरा सोपे झाले होते.

काही वेळ धक्के मारून प्रशांत आता तिच्या अंगावर रेलला होता व तिच्या ओठात ओठ घालून तिचे ओठांचे रसपान करत पडून राहिला होता. त्याचे हात तिच्या स्तनांशी खेळत होते. सायलीला त्याचा लंड आपल्या पुच्चीत असल्याने भरल्या भरल्यासारखे वाटत होते.

तो आपला लंड पूर्णपणे तिच्या पुच्चीत घुसवून तिच्या अंगावर रेलून तिची बोंडे चोखत होता. सायली पुन्हा गळायला लागली होती त्यामुळे तिची अधीरता आणखिन वाढली होती व आता तिने पुढाकार घेऊन खालून कंबर उचलत आपल्या धक्क्‍यांचा वेग वाढवला होता.

इकडे प्रशांत काही वेळ तिच्या अंगावर पडून राहला होता, तोपण आता उठला व तो आता अंतिम हल्ल्यासाठी तयार झाला होता. आता मात्र त्याने आपल्या धक्क्यांचा वेग आणि तीव्रता वाढवली होती. तो आता पूर्ण ताकदीनीशी फटके मारू लागला. ‘सटाकऽऽ फटाकऽऽ‘ असा त्यांच्या गाडीच्या धक्क्यांचा आवाज आता येऊ लागला होता.

आता गाडीने आता चांगलाच वेग घेतला होता पण इंजिनाची शिट्टी फक्त वाजायची बाकी होती. सायलीही त्याच्या धक्क्यांना बऱ्यापैकी सरावली होती व तीपण खालून कंबर उचलून आपल्याकडून शक्य होईल तितकी त्याला साथ देत होती. तिच्या या उत्स्फूर्त प्रतिसादाने प्रशांतही सुखावला होता. सायलीच्या तोंडातून आता पुन्हा कॉमेटरी चालू झाली होती.

“जिजूऽऽ आऽऽआईऽऽऽगंऽऽ अजूनऽऽ जोराऽऽतऽऽ आआऽऽआंउऽऽ”

साधारण तीन चार मिनिटे तो सटासट धक्के मारत होता.

सायली पुन्हा एकदा झडायला लागली होती. एक दोन नाही तर चांगली तीन वेळा ती झडली होती. ती आज पूर्णपणे तृप्त झालेली दिसत होती. आता तिचे धक्के थांबले होते व ती निपचित डोळे मिटून पडून राहिली होती व आपल्या आयुष्यातील पहिल्या चुदाईचा आनंद अनुभवत होती.

इकडे प्रशांतने आपल्या तोंडात सुपारी धरून ठेवली होती त्यामुळे तो लवकर गळत नव्हता. शेवटी त्याने तोंडातील सुपारी थुंकली. आपल्या धक्क्यांचा वेगे आणखिन वाढवत तो गळायच्या जवळ आला होता. दोन चार जोरात धक्के मारून तोही गळला. तो तसाच तिच्या अंगावर आडवा झाला व तिची चुंबने घेऊ लागला.

सायलीने आपली जीभ त्याच्या तोंडात घुसवून त्याचे ओठ चोखू लागली. नंतर त्याने तिच्या स्तनांवरील जांभळासारखे टपोरे निप्पल तोंडात घेऊन चोखू लागला व चोखता चोखता तसाच तिच्या अंगावर पडून राहिला. त्याच्या लंड तिच्या पुच्चीत होता आणि तिचा स्तन त्याच्या तोंडात होता.

आज सायली पहिल्यांदाच इतके तृप्त झाल्यासारखे वाटत होते. तिच्या आयुष्यातला हा कदाचित अत्त्युच्च आनंदाचा क्षण होता. दोघेही एकमेकांच्या मिठीत शांतपणे पडून राहिले होते. त्यांच्या शरीराबरोबरच त्यांची मनही एकमेकांच्या आणखी जवळ आली होती. सायलीच्या अंगावर प्रशांत रेलला होता, तिच्या अंगावर त्याचे सगळे वजन तिला जाणवत होते पण ती तसेच सहन करत पडून राहिली होती.

भरजरी

“सायलीला निरोप पाठविलास ना काल?” अश्विनीने अंथरुणावर पडल्या पडल्या प्रशांतला विचारले. “एकदा सांगितलंय ना पाठविला म्हणून!” अंगात शर्ट घालताना प्रशांत वैतागाने म्हणाला. “तुम्हाला बायकोची मुळीच काळजी नाही.” एवढे बोलण्याने तिला धाप लागली. तिच्या निस्तेज चेहर्‍याकडे बघत तो...

भरजरी भाग : २

आज प्रशांत काही वेगळ्याच मूडमध्ये होता व आपणाहून चालून आलेली संधी आज तरी तो सोडणार नव्हता. एवढ्यात सायली त्याला म्हणाली, “भावजी सोडा ना, आजूबाजूचे लोक बघतील ना आणि मी पूर्ण भिजलेली आहे, माझ्यामुळे तुम्हीपण भिजाल आणि मग वर मलाच दोष द्याल.” त्यावर प्रशांतने आपली मिठी...

भरजरी भाग : ३

सायलीने घाई घाईत गाऊन जसा मिळेल त्या स्थितीत खाली कमरेभोवती गुंडाळाला पण त्यामुळे तिचे हापूस आंब्यासारखे टणक स्तन उघडे पडले होते आणि तिच्या घाबरण्यामुळे वरखाली होत होते. तिने आपले दोन्ही हात छातीवर आणले व आपली छाती आपल्या हातांनी झाकून घ्यायचा प्रयत्न करत त्याच्याकडे...

भरजरी भाग : ४

सायली इतका वेळ चालू असलेल्या संवादामुळे आता खरे तर रंगात यायला लागली होती. तिच्या अंगात एक वेगळीच शिरशिरी यायला लागली होती. तिच्या योनिमध्ये पण आता ओलसरपणा तिला जाणवायला लागला होता. त्याच्या थोड्याश्या खोडकर व चावट बोलण्याचा हा परिणाम तिला जाणवायला लागला होता....

भरजरी भाग : ५

प्रशांतच्या तोंडातून तिच्या स्तनांच्या आकाराबद्दल ऐकून तिच्या चेहर्‍यावर लाली चढली. तिने लाजून आपला चेहरा आपल्या हातांनी झाकून घेतला व मान खाली घालून बसली आणि मुसमुसून रडायला लागली. त्याला आधी वाटले की तिने लाजून चेहर्‍यावर हात घेतला आहे, म्हणून तो तिला म्हणाला, "आता...

भरजरी भाग : ६

सायली अजूनही त्याच्या खांद्यावर डोके ठेवून शांतपणे बसली होती, तिच्या मनात विचारांचे वादळ सुरू होते. आज सकाळी प्रशांत तिला भेटल्यापासून घडलेला सर्व प्रकार तिच्या डोळ्यांसमोरून सरकत होता. तिच्या आयुष्यातील त्या भयानक प्रसंगानंतर आज प्रथमच ती कुठल्या पुरूषाबरोबर अशी...

भरजरी भाग : ७

सायलीचे ओठ प्रशांतच्या ओठांवर त्याच्या चेहर्‍यावर चुंबनाची बरसात करत होते तर त्याचे हात तिच्या भरगच्च स्तनांवरून फिरत होते, त्यांना कुस्करत होते. इकडे सायली सुस्कारे सोडत होती, ते त्याच्या चुंबनाच्या लाटेत लुप्त होत होते. समोर टेबलवर तिला आईसक्रीम दिसत होते पण...

भरजरी भाग : ८

आता सायली तिच्या लाडक्या जिजूला एकेरीत संबोधू लागली होती, त्याला ती अरे-तुरे करू लागली होती. इकडे प्रशांतची अवस्थाही काही वेगळी नव्हती. त्यालाही तिच्यासाठी काय करू नी काय नको, असे झाले होते. एखाद्याच्या हाती सोन्याची खाण लागली तर त्याची जी अवस्था होईल, अगदी तशीच...

भरजरी भाग : ९

सायलीने आता आपली बॅग उघडली व त्यामधून आपला गाऊन व आपला टॉवेल काढून घेतला व ती बेडरूमच्या अटॅच्ड बाथरूमकडे जायला वळली. इतका वेळ प्रशांत शांत बसून होता व आता सायलीलाही राहून राहून त्याच्या या गोष्टीचे आश्चर्य वाटत होते. सायली बाथरूममध्ये गेली तिने आपल्या हातातील गाऊन व...

भरजरी भाग : १०

आज बऱ्याच दिवसानंतर त्यांच्या किचनला बाईचा हात लागत होता. इतके दिवस बिचाऱ्या प्रशांतलाच सगळी काम करायला लागत होती, म्हणजे सकाळी उठून दूध घेण्यापासून, घरात जेवण करण्यापासून ते अश्विनीचे औषध पाणी करणे, अभीला शाळेत नेऊन पोचवणे व परत आणणे आणि इतकं सगळे करून स्वत:चे ऑफिस...

भरजरी भाग : ११

सायली आज एखाद्या साउथ इंडियन पिक्चर मधल्या सुंदर हिरॉईन सारखी दिसत होती तिला बघताच प्रशांत एकदम घायाळ होऊ तिच्या मोहक शरीराकडे एकटक नजरेने नुसताच पहात होता. तिने त्याच्या नजरे समोरून चुटकी वाजवून त्याला सावध केले. "प्रशांत अरे असे काय आज पहिल्यांदा बघितल्या सारखे करत...

भरजरी भाग : १२

आता वेटर त्यांच्यासाठी वेलकम ड्रिंक्स आणि ब्रेकफास्ट घेऊन आला होता. त्याला त्या वेटरचा कंटाळा आला होता. त्याने ते ड्रिंक्स आणि ब्रेकफास्ट ठेवून घेतले व वेटरला टीप देऊन त्याला रवाना केले. वेटरला कटवताच त्याने बाहेरच्या दारावर ‘डु नॉट डिस्टर्ब’ ची पाटी लटकवली आणि दार...

भरजरी भाग : १३

सायली त्याचा जाडजूड लंड आपल्या हातात घेण्याचा प्रयत्न करू लागली. पण इतका जाडजूड लंड तिच्या नाजुक हातात पूर्ण मावतही नव्हता. त्यामुळे तिने सरळ आपले तोंड उघडले व त्याच्या सोन्याला आपल्या तोंडात रहायला जागा करून दिली. आता तिने आपल्या तोंडात आलेल्या पाहुण्याचा आपल्या...

भरजरी भाग : १४

सायली त्याच्या बाजूला सोफ्यावर अर्ध नग्न अवस्थेत बसून होती. त्याला कसे पेटवायचे या विचारात ती दंग होती. तिच्या योनिची आग तिला शांत बसू देत नव्हती. तिने जास्त वेळ विचार करण्यात न दवडता ती लगेच उठून उभी राहिली व आपल्या साडी फेडायला लागली. त्याला पुन्हा पुढच्या राउंडला...

भरजरी भाग : १५

आता तिच्या पावलांची चुंबन घेत तिच्या पायाच्या अंगठ्याला आपल्या तोंडात घेऊन चोखू लागला. सायलीला खरोखरच आता सगळे असह्य होत होते. तो तिचे पाय चुंबत वर वर सरकत तिच्या गोऱ्यापान मांड्यांना चाटू लागला. प्रणयाच्या आणि संभोगाच्या शास्त्रात प्रशांत निपुण होता. त्याला...

भरजरी भाग : १६

त्या दोघांना बाहेरपर्यंत निरोप देऊन आल्यावर सायली पुढच्या कामाला लागली. एखाद्या घराला आठ पंधरा दिवसात कुठल्याही बाईचा हात जर लागला नसेल तर घरात पसारा व्हायला वेळ लागत नाही. काहीशी अशीच अवस्था त्यांच्या घराची झाली होती. सगळे घर आवरता आवरता चार कधी वाजले हे सायलीला...

भरजरी भाग : १७

दुसर्‍या दिवशीच प्रशांतला ऑफिसच्या कामासाठी तीन चार दिवस मुंबईला जावे लागले. प्रशांतला सायलीला सोडून जायला जीवावर आले होते, पण कामही तितकेच महत्त्वाचे असल्याने तो जरा नाराजीनेच मुंबईला गेला. तीन चार दिवसाच्या त्याच्या टूरमध्ये काम लांबल्याने आणखी एक दिवसाची भर पडली...

भरजरी भाग : १८

पंधरा वीस मिनिटांनी प्रशांत व अभी परत आले. त्यानंतर सायलीने अभीला आपल्या जवळ घेऊन त्याला काहीतरी समजावले. पण या प्रसंगा नंतर सायली मात्र खूप घाबरली होती व त्यामुळे तिला जाम टेंशन आले होते. तिची अवस्था इकडे आड आणि तिकडे विहिर अशी झाली होती. तिला आपल्या लाडक्या जिजूला...

भरजरी भाग : १९

तो तिला आणखी काही न बोलता आपल्या रूममध्ये येऊन बेडवर आडवा झाला. त्याने एक नजर आपल्या बाजूला झोपलेल्या अश्विनीवर टकली. ती शांतपणे झोपली होती. पण त्याच्या मनात मात्र विचारांचे काहूर माजले होते की सायली आज अशी का वागली? तिकडे तो बाहेर पडताच सायलीने इतका वेळ धरून ठेवलेला...

भरजरी भाग : २०

"अहो साठे वाहिनी अश्विनीची आज डॉक्टरकडे अपॉईटमेंट म्हणून ती गेली आहे आणि अभीला शाळेतून आणायलापण तीच जाणार आहे डॉक्टरकडून परत येताना." सायलीने साठे वाहिनीला सांगितले. इतक्यात प्रशांतने विषयांतर करत सायलीला विचारले, "सायली तुला लागलं नाही ना फार?" "नाही फार नाही, पण."...

भरजरी भाग : २१

प्रशांत तिला फ्लॅशबॅकमध्ये घेऊ गेला होता आणि खरोखरच सायलीच्या नजरे समोरून ते सगळे प्रसंग एखाद्या चित्रपटातील फ्लॅशबॅकप्रमाणे उभे राहले होते. "जिजू तुझ्यावर असा प्रसंग आला असता म्हणजे तुला कळलं असतं माझी किती वाईट अवस्था झाली होती ते!" सायलीच्या चेहऱ्यावर थोडा लाजेचा...

भरजरी भाग : २२

काही वेळ त्यांच्या जिभा एकमेकांशी झुंजत होत्या. त्यांचे ओठ आलटून पालटून एकमेकांवर चुंबनाची बरसात करत होते. त्या दोघांनी एकमेकांना अगदी घट्ट मिठी मारली असल्यामुळे तिच्या छातीवरील गोरी गुबगुबीत कबुतरांची जोडी त्याच्या छातीत दाबली गेली होती व त्यावरील टपोरी बोंडे...

भरजरी भाग : २३

त्यांच्या प्रेमळ वार्तालापात, एकमेकांचे रूसवे फुगवे काढण्यात साधारण अर्धा पाऊण तास निघून गेला होता. त्याच्या लक्षात आले की आपल्याकडे फक्त तास दीड तासच वेळ शिल्लक आहे व या वेळेतच त्याला आपला कार्यभाग उरकायला लागणार होता. मगाशी पोटापर्यंत खाली सरकवलेला गाऊन त्याने...

भरजरी भाग : २४

प्रशांत बाहेर गेल्याने पाच सात मिनिटांचा पडलेला खंडही सायलीला आता सहन होत नव्हता. ती बेडवर डोळे मिटून पडली होती. आपल्या एका हाताने आपले आपले स्तन चोळत होती व दुसर्‍या हाताने आपली योनी चोळत होती. मध्येच आपली बोटं आपल्या योनित सारून मागे पुढे करत होती व तोंडाने सुस्कारे...

भरजरी भाग : २६

काही क्षण असेच निघून गेले होते. आता प्रशांत तिच्या अंगावरून बाजूला होऊन झोपला व तिला तसेच आपल्या अंगावर ओढून घेतले. त्याचा लंड अजूनही तसाच तिच्या पुच्चीत मलूल पडून राहला होता. सायली आता त्याच्या कमरेवर बसली होती. तिचे भरगच्च स्तन झाडाला लगडलेल्या आंब्यासारखे भासत...

भरजरी भाग : २७

आता सायलीच्या लक्षात आले होते त्याला कसला खाऊ म्हणायचा आहे, त्यावर लाजतच ती म्हणाली, "अच्छा तो खाऊ होय? मगाशी काय तो फक्त मा‍झ्या छकुलीशी खेळला आणि खाऊ तर त्याने सगळा त्या फुग्यात भरला ना!" "ठीक आहे मग त्याला प्रेमाने तुझ्या तोंडात घेऊन त्याला सांग तुला त्याचा खाऊ...

भरजरी भाग : २८

बाथरूममध्ये पोचल्यावर त्याने तिला खाली सोडले व लगेच शॉवर चालू केला. शॉवरच्या गरम पाणी अंगावर पडताच सायली आणि प्रशांतच्या शरीरातील थकवा, मरगळ, आळस दूर झाला व ते दोघेही पुन्हा एकदम फ्रेश आणि तरतरीत झाले. सायलीला आता आटपायची घाई झाली होती म्हणून तिने साबण हातात घेऊन...

भरजरी भाग : २९

बाथरूममधला शॉवर अजूनही त्यांच्या अंगावर संतत धार ओतत होता, जणू तोही त्यांच्यातील प्रेम बघून तृप्त झाला होता. त्यांचा प्रणय पुन्हा रंगात चालला होता. सायली आता स्वत: पुढाकार घेत होती. ती आपल्या ओठांनी त्याच्या अंगावर चुंबनांची बरसात करायला लागली. प्रशांतने लगेचच तिला...

भरजरी भाग : ३०

त्याचे बोलणे ऐकल्यावर सायलीच्या छातीत एकदम धस्स झाले, तिला काहीच कळेनासे झाले की प्रशांत असे का म्हणाला. "आता काय झाल जिजू, माझी इकडे अडचण होते की त्रास होतो?" सायली घाबरून म्हणाली. "मग काय, सारखी सकाळ संध्याकाळ खारी बिस्कीटं खात असते आणि मला सारखी आणायला लावते."...

भरजरी भाग : ३१

सायली बोलताना रडवेली झाली होती. तिच्या बोलण्यात तथ्य होते. प्रशांत तिच्या बरोबर त्यांना समजावायला जाणार होता आणि त्याला तशी खात्री होती की आपण त्यांना समजावण्यात यशस्वी होऊ पण तरी सुद्धा तिच्या बोलण्यातली भेदकता त्याच्या लक्षात येऊ लागली होती. कदाचित हो? कदाचित नाही?...

भरजरी भाग : ३२

सायलीचे एक भरभरून चुंबन घेऊन प्रशांत आपल्या बेडरूममध्ये आला. अश्विनी व अभी शांतपणे झोपले होते. तो चुपचाप येऊन अश्विनीच्या बाजूला झोपला. बराच वेळ तो सायलीचा विचार करत बसला होता, सायली अजूनही अल्लड होती, तिला जपणे फार आवश्यक होते, विचार करता करता त्याचा डोळा कधी लागला...

भरजरी भाग : ३३

काही वेळाने ते पुन्हा त्याच हॉटेलला येऊन थांबले. या हॉटेलशी त्याच्या खास भावना जोडल्या गेल्या होत्या. याच हॉटेलमध्ये त्यांच्या प्रेमाची पहिली गाठ बांधली गेली होती. आजपण त्याने तिला आईसक्रीम खाऊ घातले पण जास्त वेळ न थांबता ते पुढच्या प्रवासाला लागले. साधारण बारा साडे...

error: नका ना दाजी असं छळू!!